HEM

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

      Ätlig vild natur

 

Klimatsmart & ekologiskt

Lokalt förankrat & höga näringsvärden

Hållbarhets ideal - skörda av räntan inte kapitalet

Kultur och historia -nordisk natur och matkultur

Stenåldersmat, Vikinga mat, Kris & Krigstiders mat

Naturvård -Etik och moral i naturens kretslopp

Förståelse för hur allt hänger samman i naturen

Minska på matsvinnet 

 

Tony Gylleneiden och hans Etnobotaniska kunskaper i ovan nämnda ämnen utgör grundpelare i alla projekt han deltar i.

Även företaget Gylleneidens Naturkultur lutar sig mot dessa byggstenar.

Gylleneidens Naturkultur

Mat / Natur / Kultur

 

Gylleneidens Naturkultur är ett företag med spetskompetens inom Etnobotanik.

Människans nyttjande av växter.

Huvudinriktningen är svenska och nordiska vilda växter som föda.

 

Företaget sysslar i huvudsak med att utbilda och praktiskt lära ut nyttan av vår natur. På ett roligt och annorlunda sätt visa ett direkt samband mellan människan och naturen både i form av njutning och mat.

 

Finare restauranger har insett värdet av vår vilda natur och visar detta på sitt sätt genom att köpa vildplockade örter, bär, blommor och svampar ur Gylleneidens färskvarusortiment. Detta för att öka smakerna på maten och höja nyfikenheten för sina kunder.

 

Hantverksmässig förädling av den vilda ätliga naturen utförs också inom företaget. Att förädla på naturens råvaror gör att smaker och de biokemiska sammansättningarna blir mer koncentrerade än på odlade råvaror.

 

Även kunskaper om Paleolitisk kost och återsträvan mot Stenåldersdiet finns i företaget.

Samt läran om svampriket -Mykologi

Det är inte bara ekologiskt utan även klimatsmart och njutbart!